Biến dòng vuông Taiwan Meters MFO-40 400/5A (40x10mm)

121.900  (chưa VAT)

Biến dòng vuông Taiwan Meters MFO-40 400/5A (40x10mm)

121.900  (chưa VAT)

Mã: 787328456649 Danh mục:
YÊU CẦU TƯ VẤN

Biến dòng vuông Taiwan Meters MFO-40 400/5A (40x10mm)

121.900  (chưa VAT)

Mã: 787328456649 Danh mục:
Biến dòng vuông Taiwan Meters MFO-40 400/5A (40x10mm)

121.900  (chưa VAT)

YÊU CẦU TƯ VẤN
  • 5VA, class 1
  • Kích thước: 40x10mm
  • Biến dòng 400/5A
Thông số kỹ thuật
  • 5VA, class 1
  • Kích thước: 40x10mm
  • Biến dòng 400/5A