Biến dòng vuông Taiwan Meters MFO-40 500/5A (40x10mm)

136.850  (chưa VAT)

Biến dòng vuông Taiwan Meters MFO-40 500/5A (40x10mm)

136.850  (chưa VAT)

Mã: 979343456645 Danh mục:
YÊU CẦU TƯ VẤN

Biến dòng vuông Taiwan Meters MFO-40 500/5A (40x10mm)

136.850  (chưa VAT)

Mã: 979343456645 Danh mục:
Biến dòng vuông Taiwan Meters MFO-40 500/5A (40x10mm)

136.850  (chưa VAT)

YÊU CẦU TƯ VẤN
  • 5VA, class 1
  • Kích thước: 40x10mm
  • Biến dòng 500/5A
Thông số kỹ thuật
  • 5VA, class 1
  • Kích thước: 40x10mm
  • Biến dòng 500/5A