Biến dòng vuông Taiwan Meters MFO-60 800/5A (60x10mm)

184.000  (chưa VAT)

Biến dòng vuông Taiwan Meters MFO-60 800/5A (60x10mm)

184.000  (chưa VAT)

Mã: 398798456640 Danh mục:
YÊU CẦU TƯ VẤN

Biến dòng vuông Taiwan Meters MFO-60 800/5A (60x10mm)

184.000  (chưa VAT)

Mã: 398798456640 Danh mục:
Biến dòng vuông Taiwan Meters MFO-60 800/5A (60x10mm)

184.000  (chưa VAT)

YÊU CẦU TƯ VẤN
  • 7.5VA, class 1
  • Kích thước: 60x10mm
  • Biến dòng 800/5A
Thông số kỹ thuật
  • 7.5VA, class 1
  • Kích thước: 60x10mm
  • Biến dòng 800/5A