Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CPM2B-40EDR

Liên hệ

Danh mục:
YÊU CẦU TƯ VẤN

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CPM2B-40EDR

Liên hệ

Danh mục:
YÊU CẦU TƯ VẤN
 •  Nguồn cấp: Được cung cấp từ bảng CPU
 •  Điểm I/O: 40 điểm I/O
 •  Số đầu ra: 16 rơ le
 •  Số đầu vào: 24 kỹ thuật số
 •  Number of allocated words: đầu vào 2 từ, đầu ra 2 từ
 •  Kết nối với thiết bị I / O bên ngoài: Transistor Block
 •  Nhiệt độ hoạt động: 0-55°C, bảo quản: -20-75°C
 •  Độ ẩm: 10-90 % (không ngưng tụ)
Thông số kỹ thuật
 •  Nguồn cấp: Được cung cấp từ bảng CPU
 •  Điểm I/O: 40 điểm I/O
 •  Số đầu ra: 16 rơ le
 •  Số đầu vào: 24 kỹ thuật số
 •  Number of allocated words: đầu vào 2 từ, đầu ra 2 từ
 •  Kết nối với thiết bị I / O bên ngoài: Transistor Block
 •  Nhiệt độ hoạt động: 0-55°C, bảo quản: -20-75°C
 •  Độ ẩm: 10-90 % (không ngưng tụ)