Bộ nguồn chuyển mạch Omron S8EA-BN10024-G

Liên hệ

YÊU CẦU TƯ VẤN

Bộ nguồn chuyển mạch Omron S8EA-BN10024-G

Liên hệ

YÊU CẦU TƯ VẤN
 •  Công suất định mức: 100 W
 •  Điện áp vào: 100-120 VAC
 •  Điện áp ra:  24V
 •  Dòng điện vào: 2.1A
 •  Dòng điện ra: 4.3A
 •  Hiệu quả: 0.83
 •  Tăng dòng điện: 6.5A
 •  Chức năng điện tăng: Tăng công suất cho dòng điện đầu ra
 •  Cấu hình: Khung mở
 •  Tùy chọn: Dòng rò thấp
 •  Nhiệt độ hoạt động: -10-60°C
 •  Độ ẩm hoạt động: 25%-85%
Thông số kỹ thuật
 •  Công suất định mức: 100 W
 •  Điện áp vào: 100-120 VAC
 •  Điện áp ra:  24V
 •  Dòng điện vào: 2.1A
 •  Dòng điện ra: 4.3A
 •  Hiệu quả: 0.83
 •  Tăng dòng điện: 6.5A
 •  Chức năng điện tăng: Tăng công suất cho dòng điện đầu ra
 •  Cấu hình: Khung mở
 •  Tùy chọn: Dòng rò thấp
 •  Nhiệt độ hoạt động: -10-60°C
 •  Độ ẩm hoạt động: 25%-85%