Bộ nguồn chuyển mạch Omron S8EA-N05005-G

Liên hệ

YÊU CẦU TƯ VẤN

Bộ nguồn chuyển mạch Omron S8EA-N05005-G

Liên hệ

YÊU CẦU TƯ VẤN
 • Công suất định mức: 50 W
 • Điện áp vào: 100-120 VAC
 •  Điện áp ra: 5 V
 • Dòng điện vào: 1.3 A
 • Dòng điện ra: 10 A
 • Hiệu quả: 0.78
 •  Chức năng điện tăng: Không
 •  Cấu hình: Khung mở
 • Tùy chọn: Dòng rò thấp
 • Nhiệt độ hoạt động: -10-60°C
 •  Độ ẩm hoạt động: 25%-85%
Thông số kỹ thuật
 • Công suất định mức: 50 W
 • Điện áp vào: 100-120 VAC
 •  Điện áp ra: 5 V
 • Dòng điện vào: 1.3 A
 • Dòng điện ra: 10 A
 • Hiệu quả: 0.78
 •  Chức năng điện tăng: Không
 •  Cấu hình: Khung mở
 • Tùy chọn: Dòng rò thấp
 • Nhiệt độ hoạt động: -10-60°C
 •  Độ ẩm hoạt động: 25%-85%