Bộ nguồn chuyển mạch Omron S8EX-P24024L

Liên hệ

YÊU CẦU TƯ VẤN

Bộ nguồn chuyển mạch Omron S8EX-P24024L

Liên hệ

YÊU CẦU TƯ VẤN
 •  Công suất định mức: 240 W
 •  Điện áp vào: 100-240 VAC
 • Điện áp ra: 24 V
 • Dòng điện vào: 2.9 A (100 VAC), 1.5 A (200 VAC)
 • Dòng điện ra: 10 A (100 VAC), 12.5 A (200 VAC)
 • Tăng dòng điện: 20 A
 • Hiệu quả: 87% (100 VAC), 90% (200 VAC)
 • Chức năng điện tăng: Không
 • Chức năng cải thiện hệ số công suất: Chức năng cải thiện hệ số công suất được cung cấp
 • Cấu hình: Với khung gầm
 •  Nhiệt độ hoạt động: -10-70°C
 • Độ ẩm hoạt động: 25%-85%
Thông số kỹ thuật
 •  Công suất định mức: 240 W
 •  Điện áp vào: 100-240 VAC
 • Điện áp ra: 24 V
 • Dòng điện vào: 2.9 A (100 VAC), 1.5 A (200 VAC)
 • Dòng điện ra: 10 A (100 VAC), 12.5 A (200 VAC)
 • Tăng dòng điện: 20 A
 • Hiệu quả: 87% (100 VAC), 90% (200 VAC)
 • Chức năng điện tăng: Không
 • Chức năng cải thiện hệ số công suất: Chức năng cải thiện hệ số công suất được cung cấp
 • Cấu hình: Với khung gầm
 •  Nhiệt độ hoạt động: -10-70°C
 • Độ ẩm hoạt động: 25%-85%