Bộ nguồn chuyển mạch Omron S8EX-P24036

Liên hệ

YÊU CẦU TƯ VẤN

Bộ nguồn chuyển mạch Omron S8EX-P24036

Liên hệ

YÊU CẦU TƯ VẤN
 • Công suất định mức: 240 W
 • Điện áp vào: 100-240 VAC
 • Điện áp ra: 36 V
 • Dòng điện vào: 2.9 A (100 VAC), 1.5 A (200 VAC)
 • Dòng điện ra: 6.7 A (100 VAC), 8.4 A (200 VAC)
 • Tăng dòng điện: 13.4 A
 • Hiệu quả: 87% (100 VAC), 90% (200 VAC)
 • Chức năng điện tăng: Không
 • Chức năng cải thiện hệ số công suất: Chức năng cải thiện hệ số công suất được cung cấp
 • Cấu hình: Khung mở
 • Nhiệt độ hoạt động: -10-70°C
 • Độ ẩm hoạt động: 25%-85%
Thông số kỹ thuật
 • Công suất định mức: 240 W
 • Điện áp vào: 100-240 VAC
 • Điện áp ra: 36 V
 • Dòng điện vào: 2.9 A (100 VAC), 1.5 A (200 VAC)
 • Dòng điện ra: 6.7 A (100 VAC), 8.4 A (200 VAC)
 • Tăng dòng điện: 13.4 A
 • Hiệu quả: 87% (100 VAC), 90% (200 VAC)
 • Chức năng điện tăng: Không
 • Chức năng cải thiện hệ số công suất: Chức năng cải thiện hệ số công suất được cung cấp
 • Cấu hình: Khung mở
 • Nhiệt độ hoạt động: -10-70°C
 • Độ ẩm hoạt động: 25%-85%