Bộ nguồn chuyển mạch Omron S8EX-P24048LC

Liên hệ

YÊU CẦU TƯ VẤN

Bộ nguồn chuyển mạch Omron S8EX-P24048LC

Liên hệ

YÊU CẦU TƯ VẤN
 •  Công suất định mức: 240 W
 •  Điện áp vào: 100-240 VAC
 •  Điện áp ra: 48 V
 •  Dòng điện vào: 2.9 A (100 VAC), 1.5 A (200 VAC)
 •  Dòng điện ra: 5 A (100 VAC), 6.3 A (200 VAC)
 •  Tăng dòng điện: 10A
 •  Hiệu quả: 87% (100 VAC), 90% (200 VAC)
 •  Chức năng điện tăng: Không
 •  Chức năng cải thiện hệ số công suất: Chức năng cải thiện hệ số công suất được cung cấp
 •  Cấu hình: Với khung gầm và vỏ
 •  Nhiệt độ hoạt động: -10-70°C
 •  Độ ẩm hoạt động: 25%-85%
Thông số kỹ thuật
 •  Công suất định mức: 240 W
 •  Điện áp vào: 100-240 VAC
 •  Điện áp ra: 48 V
 •  Dòng điện vào: 2.9 A (100 VAC), 1.5 A (200 VAC)
 •  Dòng điện ra: 5 A (100 VAC), 6.3 A (200 VAC)
 •  Tăng dòng điện: 10A
 •  Hiệu quả: 87% (100 VAC), 90% (200 VAC)
 •  Chức năng điện tăng: Không
 •  Chức năng cải thiện hệ số công suất: Chức năng cải thiện hệ số công suất được cung cấp
 •  Cấu hình: Với khung gầm và vỏ
 •  Nhiệt độ hoạt động: -10-70°C
 •  Độ ẩm hoạt động: 25%-85%