Cáp nối máy tính qua cổng USB-mini usb BETEX CAB94 (dài 1,5m)

2.740.000  (chưa VAT)

Cáp nối máy tính qua cổng USB-mini usb BETEX CAB94 (dài 1,5m)

2.740.000  (chưa VAT)

YÊU CẦU TƯ VẤN

Cáp nối máy tính qua cổng USB-mini usb BETEX CAB94 (dài 1,5m)

2.740.000  (chưa VAT)

Cáp nối máy tính qua cổng USB-mini usb BETEX CAB94 (dài 1,5m)

2.740.000  (chưa VAT)

YÊU CẦU TƯ VẤN
  • Dùng truyền dẫn dữ liệu giữa máy kiểm tra vòng bi và máy vi tính.
Thông số kỹ thuật
  • Dùng truyền dẫn dữ liệu giữa máy kiểm tra vòng bi và máy vi tính.