Động cơ Servo LS XML-SE12MEK1

Liên hệ

Mã: 986751540610 Danh mục:
YÊU CẦU TƯ VẤN

Động cơ Servo LS XML-SE12MEK1

Liên hệ

Mã: 986751540610 Danh mục:
YÊU CẦU TƯ VẤN
 •  Nguồn điện 200 VAC
 •  Dòng định mức 7.63 A
 •  Đầu ra định mức 1.2 kW
 •  Mômen xoắn định mức 11.46 N·m
 •  Công suất định mức 57.89 kW/s
 •  Tốc độ định mức 1000[rpm]
 •  Kích thước flange 130 flange
 •  Tỷ lệ quán tính tải cho phép 10 lần quán tính động cơ
 •  Loại bộ mã hóa Inc. 3000[P/R]
 •  Trục động cơ Trục rắn (Tiêu chuẩn)
 •  Hình dạng của cuối trục Khóa tròn một bên (Chuẩn)
 •  Loại oil seal, phanh Oil seal được kèm theo
 •  Nhiệt độ hoạt động 0-40℃
Thông số kỹ thuật
 •  Nguồn điện 200 VAC
 •  Dòng định mức 7.63 A
 •  Đầu ra định mức 1.2 kW
 •  Mômen xoắn định mức 11.46 N·m
 •  Công suất định mức 57.89 kW/s
 •  Tốc độ định mức 1000[rpm]
 •  Kích thước flange 130 flange
 •  Tỷ lệ quán tính tải cho phép 10 lần quán tính động cơ
 •  Loại bộ mã hóa Inc. 3000[P/R]
 •  Trục động cơ Trục rắn (Tiêu chuẩn)
 •  Hình dạng của cuối trục Khóa tròn một bên (Chuẩn)
 •  Loại oil seal, phanh Oil seal được kèm theo
 •  Nhiệt độ hoạt động 0-40℃