Động cơ Servo LS XML-SEP09ADN1

Liên hệ

Mã: 571397540691 Danh mục:
YÊU CẦU TƯ VẤN

Động cơ Servo LS XML-SEP09ADN1

Liên hệ

Mã: 571397540691 Danh mục:
YÊU CẦU TƯ VẤN
 • Dòng định mức 2.97 A
 • Đầu ra định mức 0.9 kW
 • Mô men xoắn định mức 2.86 [N·m]
 • Công suất định mức 12.32 kW/s
 • Tỷ lệ quán tính cho phép 10 lần quán tính động cơ
 • Loại bộ mã hóa Inc. 2500[P/R]
 • Hình dạng cuối trục Thẳng
 • Loại Oil Seal, phanh Oil seal được kèm theo
Thông số kỹ thuật
 • Dòng định mức 2.97 A
 • Đầu ra định mức 0.9 kW
 • Mô men xoắn định mức 2.86 [N·m]
 • Công suất định mức 12.32 kW/s
 • Tỷ lệ quán tính cho phép 10 lần quán tính động cơ
 • Loại bộ mã hóa Inc. 2500[P/R]
 • Hình dạng cuối trục Thẳng
 • Loại Oil Seal, phanh Oil seal được kèm theo