Thiết bị đầu cuối có thể lập trình Omron NT-AL001-TO

Liên hệ

Danh mục:
YÊU CẦU TƯ VẤN

Thiết bị đầu cuối có thể lập trình Omron NT-AL001-TO

Liên hệ

Danh mục:
YÊU CẦU TƯ VẤN
  • Cổng truyền thông: RS232C/RS-422
  • Kiểu lắp đặt: DIN Rail
  • Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 55°C
Thông số kỹ thuật
  • Cổng truyền thông: RS232C/RS-422
  • Kiểu lắp đặt: DIN Rail
  • Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 55°C